AKADEMIA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Transformacja Energetyczna. Nowy kierunek studiów podyplomowych


Politechnika Śląska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz firma ENERGO-COMPLEX z Piekar Śląskich, powołują pierwsze w Polsce konsorcjum w zakresie studiów podyplomowych z Transformacji Energetycznej.

Proces zmiany sposobu pozyskiwania, przetwarzania i zużywania energii wymaga szerokiej współpracy świata nauki oraz biznesu. Odpowiedzią na tę potrzebę jest powstała na Śląsku Akademia Transformacji Energetycznej – hub kompetencyjny wspierający przebudowę systemu energetycznego. Nowa oferta edukacyjna dla tych, którzy chcą być na bieżąco z transformacją energetyczną. Jesienią otwarte zostaną studia podyplomowe o tej tematyce łączące doświadczenia województw: śląskiego i zachodniopomorskiego.

Transformacja energetyczna jest nie tylko koniecznością, ale także szansą na rozwój gospodarczy, społeczny i technologiczny. Kluczem do tego jest edukacja i kompetencje specjalistów, którzy będą w stanie zaprojektować, wdrożyć i zarządzać zrównoważonym systemem energetycznym. Już w październiku 2024 roku ruszają studia podyplomowe z transformacji energetycznej. W Piekarach Śląskich powołano konsorcjum między Politechniką Śląską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym oraz firmą ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. będącą przykładem firmy niezależnej energetycznie.

Umowę o współpracy podpisali prezes firmy ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o., dr inż. Marek Szrot, dziekan wydziału elektrycznego Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Marian Knapik oraz dziekan wydziału elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, dr hab. inż. Krzysztof Okarma.

– Program studiów będzie zgodny z najnowszymi trendami i wyzwaniami w zakresie transformacji energetycznej. Obejmuje takie zagadnienia jak: energetyka odnawialna, efektywność energetyczna, magazynowanie energii, inteligentne sieci, elektromobilność, polityka energetyczna, ekonomia i finansowanie transformacji energetycznej, aspekty prawne i społeczne transformacji energetycznej, zarządzanie projektami i zmianą w transformacji energetycznej – zapowiada prof. dr hab. inż. Marian Kampik, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Studia podyplomowe z zakresu transformacji energetycznej pozwolą na zdobycie kompetencji na rynku energii elektrycznej. To również szansa na jeszcze efektywniejsze kształcenie kadr, które przeprowadzą skomplikowany proces transformacji energetycznej.

– Niekorzystne zjawiska atmosferyczne wywołane zmianami klimatu są tak duże, że zaczyna nam brakować skali i sposobu opisu ich działania oraz ich wpływu na ludzkość. Zmiany klimatu nie wpływają tylko na to, że coraz gorzej nam się żyje. Z tym związane są realne straty, które wywołane katastrofami wpływają również na PKB. Straty jakie poniosły kraje Unii Europejskiej w wyniku zmian klimatycznych w ostatnich 40 latach szacuje się na 487 mld €, w Polsce oszacowano je na 70 mld zł – mówił dr inż. Krzysztof Bodzek z Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Politechniki Śląskiej.

Studia podyplomowe z transformacji energetycznej mają być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę, która posiada aktualną, kompleksową i praktyczną wiedzę na temat transformacji energetycznej i jej wpływu na różne sektory i obszary życia. Program studiów będzie zgodny z najnowszymi trendami i wyzwaniami w zakresie transformacji energetycznej, obejmując wiedzę o zagadnieniu z perspektywy technicznej, ekonomicznej, prawnej i społecznej. To część większego projektu, jakim jest Akademia Transformacji Energetycznej, której celem jest budowanie kompetencji i rozwiązywanie rzeczywistych problemów.

– Cieszymy się, że możemy być partnerem w tym przedsięwzięciu, które łączy świat nauki i biznesu w służbie transformacji energetycznej. Jako uczelnia techniczna, mamy doświadczenie i potencjał w zakresie prowadzenia badań i kształcenia w dziedzinie energetyki. Chcemy się nimi dzielić z naszymi studentami podyplomowymi, aby pomóc im poszerzyć swoje horyzonty i zrozumieć złożoność i znaczenie procesu transformacji energetycznej dla współczesnego świata – podkreślał mówi dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT, dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT.

Studia podyplomowe będą miały dwusemestralny program, obejmujący 220 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, prowadzonych przez wykładowców z Politechniki Śląskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i firmy ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o.. Oferta skierowana jest do wszystkich osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tym obszarze, niezależnie od tego, czy pracują w branży energetycznej, czy też w innych sektorach gospodarki.

Akademia Transformacji Energetycznej to oferta edukacyjna dla specjalistów i liderów zmian. Poza studiami w ramach ATE organizowane są również inne formy edukacyjne, takie jak szkolenia, seminaria i konferencje. Najbliższa odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia 2024 roku w Szczecinie i będzie poświęcona najnowszym trendom i wyzwaniom w zakresie transformacji energetycznej.

W Szczecinie poruszymy takie tematy, jak efektywność energetyczna, magazynowanie energii, elektromobilność, energetyka off-shore, wielkoskalowa PV czy energetyka jądrowa. Konferencja będzie również okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy między uczestnikami, którzy reprezentują różne sektory i środowiska zainteresowane transformacją energetyczną. Wśród prelegentów znajdą się eksperci, praktycy i liderzy z firmy Energo-Complex, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Politechniki Śląskiej, a także z innych instytucji i organizacji – zapowiada dr inż. Marek Szrot, prezes zarządu ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o.., organizator ATE.

Twórcy Akademii Transformacji Energetycznej mają nadzieję, że swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu transformacji energetycznej będą dzielić się nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami.

więcej

Podcast Rzecz Energetyczna – odcinek 4. (transkrypcja)

W poprzednim odcinku tego podcastu odwiedziliśmy prowincję Quebec w Kanadzie, gdzie ponad pół wieku temu przeprowadzono śmiały projekt związany z budową sieci elektrowni wodnych. Dziś odwiedzamy miejsce położone o wiele bliżej, w którym narodził się pomysł Akademii Transformacji Energetycznej.

Czytaj więcej >