AKADEMIA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

STUDIA PODYPLOMOWE TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

Studia podyplomowe Transformacja Energetyczna, współtworzone są przez Politechnikę Śląską, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz lidera branżowego – firmę ENERGO-COMPLEX.

Studia dedykowane dla osób, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii.

Rekrutacja obecnie prowadzona jest na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Niebawem uruchomiona zostanie możliwość rekrutacji na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Absolwent studiów podyplomowych Transformacja energetyczna posiada wiedzę z zakresu aktualnych trendów związanych z transformacją energetyczną. Jego ugruntowana wiedza z zakresu wykorzystywanych technologii odnawialnych źródeł i magazynów energii oraz zrozumienie ich wpływu na środowisko naturalne pozwalają na efektywne działanie w nowoczesnym i podlegającym ciągłym zmianom sektorze energetycznym. Absolwent posiada również znajomość ograniczeń stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, uwzględniając aspekty techniczne, legislacyjne, ekonomiczne i społeczne.

W praktyce absolwent potrafi dobrać odpowiednie technologie wytwórcze oraz magazyny energii dla wybranego obszaru bilansowego, takiego jak dom jednorodzinny, zakład przemysłowy, spółdzielnia energetyczna czy klaster. Ma również umiejętności zastosowania odpowiedniej aparatury pomiarowej, planowania i wykonania serii pomiarów z wykorzystaniem metod prowadzenia pomiarów oraz opracowania wyników dotyczących parametrów elektrycznych i efektywności energetycznej.

Absolwent wykazuje zdolności do wykorzystania narzędzi wspomagających prowadzenie audytu energetycznego, symulacji pracy źródeł pogodowo zależnych oraz regulacyjno-bilansujących, a także do interpretacji i oceny otrzymanych wyników symulacyjnych. Na ich podstawie jest w stanie przedstawić propozycje wdrożenia rozwiązań technicznych. Potrafi również przeprowadzić wstępną analizę ekonomiczną proponowanych rozwiązań.

Dzięki zdolnościom do pozyskiwania informacji na temat nowoczesnych rozwiązań technicznych, ich funkcjonowania oraz aspektów ekonomicznych i finansowych, absolwent potrafi dokonać selekcji i krytycznej oceny materiałów oraz poprawnie je wykorzystać w tworzeniu założeń projektów związanych z audytem energetycznym, doborem źródeł odnawialnych i magazynów energii.

Rozumiejąc, że transformacja energetyczna wiąże się również z aspektami pozatechnicznymi, jest gotów do prezentowania uzyskanych wyników i ich merytorycznego uzasadnienia oraz do budowania relacji w środowisku zawodowym, co sprawia, że jest cenionym specjalistą zdolnym do pracy w dynamicznie zmieniającym się sektorze energetycznym.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych z uzyskanym co najmniej 6 poziomem PRK kwalifikacji pełnej na dowolnym kierunku, którzy chcą zdobyć kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje z transformacji energetycznej.

PLAN STUDIÓW

  
WKLSP
Transformacja energetyczna 14  4
Źródła odnawialne 10  20
Budownictwo energooszczędne i efektywność energetyczna4 16  
Społeczności energetyczne 8  14
Rola energoelektroniki w transformacji energetycznej16 24  
Finansowanie transformacji energetycznej 8  4
Innowacyjne technologie systemów elektroenergetycznych16  16 
Elektromobilność 8  12
Pomiary w energetyce10 12  
Projekt końcowy   4 

WYSOKOŚĆ OPŁATY

9 400 zł (4 700 zł/semestr)

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry