AKADEMIA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

AKADEMIA
TRANSFORMACJI
ENERGETYCZNEJ
KONFERENCJA #2
SZCZECIN
10-12/04/2024

GŁÓWNY ORGANIZATOR:

PARTNERZY:

PARTNERZY NAUKOWI:

PATRONI MEDIALNI:

AKADEMIA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

KONFERENCJA #2 SZCZECIN
10-12 KWIETNIA 2024

DLACZEGO WARTO?

NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA

ENERGO-COMPLEX, spółka z 25- letnim doświadczeniem w branży energetycznej zainicjowała Akademię Transformacji Energetycznej, by dzielić się doświadczeniem w osiąganiu niezależności energetycznej.

NRG-PROJECT projektująca i produkująca inteligentne systemy magazynowania energii z EMS (systemami zarządzania energią w klasie SCADA) znajduje się w centrum zmian, dostarczając innowacyjne rozwiązania w krytycznie ważnym aspekcie transformacji energetycznej.

WSZECHSTRONNA WIEDZA

Ekonomiści, inżynierowie, specjaliści ds. odnawialnych źródeł energii, eksperci ds. efektywności energetycznej, analitycy danych, prawnicy, przedstawiciele funduszy inwestycyjnych i inni eksperci specjalizujący się w transformacji energetycznej – podczas wydarzeń w ramach ATE zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin.

HUB KOMPETENCYJNY

Akademia Transformacji Energetycznej to hub kompetencyjny dla transformacji energetycznej. Platforma edukacyjna i badawcza łącząca naukowców oraz dydaktyków z biznesem. Jest odpowiedzią na wyznaczenie przez Komisję Europejską ambitnych celów związanych z osiągnięciem do 2050 roku neutralności klimatycznej.  W zamyśle jej twórców ma dostarczyć narzędzia i wiedzę, które pomogą cele te zrealizować.

KONFERENCJA #2 SZCZECIN

Dla kogo?

Konferencja skierowana jest do pracowników sektora energetycznego, osób zaangażowanych w transformację energetyczną przedsiębiorstw, samorządowców oraz grup prosumentów, jak spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe. Zapraszamy również polityków odpowiedzialnych za tworzenie i implementację polityki energetycznej zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Uczestnicy trzydniowej konferencji mogą liczyć na ogromną dawkę wiedzy związanej z transformacją energetyczną oraz poznać konkretne rozwiązania konieczne do zrównoważonego rozwoju. 

 

0
UCZESTNIKÓW

UCZESTNIKÓW

PONAD

0
UCZESTNIKÓW

REFERATÓW I PANELI

0
UCZESTNIKÓW

DNI

START ZAPISÓW

8/01/2024

ZGŁOSZENIA DO

25/03/2024

START KONFERENCJI

10/04/2024

Udział w konferencji to:

Możliwość nauki od ekspertów


Konferencja gromadzi doświadczonych naukowców i praktyków, którzy dzielą się najnowszymi osiągnięciami i trendami w dynamicznie rozwijającym się świecie energetyki. 

 

Rozwój sieci kontaktów

 

To doskonała okazja do nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami z branży, co może prowadzić do przyszłych współprac i możliwości. 

 

Poznanie nowych rozwiązań 

 

Uczestnicy konferencji mają okazję poznać konkretne rozwiązania związane z transformacją energetyczną, które mogą być kluczowe dla zrównoważonego rozwoju ich organizacji lub społeczności. 

 

Zrozumienie przyszłości energetyki

 

Konferencja porusza kluczowe obszary, takie jak efektywność energetyczna, systemy zarządzania mocą i energią, magazynowanie energii, wyzwania elektromobilności oraz praca off-grid i niezależność energetyczna. 

 

Wkład w zrównoważoną przyszłość

 

Udział w konferencji to wkład w dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej, co jest kluczowe dla przyszłości naszej planety. 

 

TEMATYKA KONFERENCJI

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej jest efektywność energetyczna. W praktyce oznacza to dążenie do minimalizacji zużycia energii poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i praktyk, takich jak izolacja budynków, energooszczędne urządzenia i oświetlenie LED. Dowiedz się, jak dokonać zmian, które pozwolą na wykonywanie tych samych działań przy mniejszym zużyciu energii.

Systemy zarzadzania mocą i energią

Systemy zarządzania energią odgrywają kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej, pomagając w osiągnięciu celów związanych z efektywnością energetyczną, zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska. Eksperci ATE pomogą zrozumieć, jak te systemy mogą generować najkorzystniejsze rozwiązania dotyczące możliwości zarządzania mocą i energią.

Magazynowanie Energii w tym technologie wodorowe

Magazynowanie energii jest kluczowym elementem transformacji energetycznej. Jest szczególnie ważne w kontekście odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, które są niestabilne i zależą od warunków pogodowych. Magazyny energii pozwalają na przechowywanie nadmiaru energii produkowanej przy korzystnych warunkach pogodowych i wykorzystanie jej wtedy, gdy jest potrzebna w sieci. Poznaj szczegóły, w tym korzyści, jakie może przynieść wykorzystanie w magazynowaniu energii wodoru.

Wyzwania elektromobilności

Elektromobilność, czyli przejście od pojazdów zasilanych paliwami kopalnymi do pojazdów elektrycznych, jest kolejnym elementem transformacji energetycznej. W praktyce, oznacza to rozwijanie infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych, promowanie zakupu pojazdów elektrycznych i rozwijanie technologii baterii. Wyzwania związane z rozbudową tej infrastruktury oraz integracja z odnawialnymi źródłami energii są kluczowe dla dalszego zwiększania ich ekologicznych korzyści. Dowiedz się, jak implementować te zagadnienia w swojej działalności.

Praca Off-grid / niezależność energetyczna

Omówimy, jak instalacje off-grid mogą zapewnić całkowitą niezależność energetyczną i brak obaw o dostawy prądu. Uczestnictwo w panelach o tej tematyce pomoże w zrozumieniu, jak własny prąd bez podłączenia do sieci może być ogromnym ułatwieniem wszędzie tam, gdzie przyłączenie do sieci jest niemożliwe lub mocno utrudnione.

Energetyka off-shore, wielkoskalowa PV czy energetyka jądrowa.

Dowiedz się, jak energetyka off-shore może stać się stabilnym źródłem energii elektrycznej i jak może poprawić niezależność energetyczną kraju. Czy wielkoskalowe elektrownie fotowoltaiczne mogą stać się najefektywniejszą energią możliwą do uzyskania i jakie korzyści może przynieść budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. 

SAMORZĄD W TRANSFORMACJI

Rola samorządów w procesie wprowadzania zielonej energii jest ogromna. Dowiedz się, jak samorząd może wspierać rozwój OZE, efektywność energetyczną oraz elektromobilność, jakie są dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania w zakresie finansowania, planowania i realizacji projektów związanych z transformacją energetyczną. Warto poznać nie tylko korzyści, ale też koszty społeczne, gospodarcze i środowiskowe transformacji energetycznej dla samorządów i ich mieszkańców, a także bariery i ryzyka z tym związane. Eksperci ATE zaprezentują możliwości i formy współpracy samorządów z innymi podmiotami w ramach zrównoważonego rozwoju, np. z sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi oraz innymi samorządami.

CENNIK

UDZIAŁ 3 DNI

400 NETTO
 • certfikat uczestnictwa w Akademii Transformacji Energetycznej
 • udział w konferencji
 • udział w koncercie w Filharmonii Szczecińskiej
 • udział w wieczorze koleżeńskim
 • bufet konferencyjny
 • dostęp do materiałów konferencyjnych
 • bez noclegów

UDZIAŁ 3 DNI

1990 NETTO
 • certfikat uczestnictwa w Akademii Transformacji Energetycznej
 • udział w konferencji
 • udział w koncercie w Filharmonii Szczecińskiej
 • udział w wieczorze koleżeńskim
 • bufet konferencyjny
 • dostęp do materiałów konferencyjnych
 • noclegi w **** hotelu Grand Focus Szczecin

# AGENDA

15:30 – 17:00 Sesja I

# PO CO NAM TRANSFORMACJA?

🖈        Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Wydział Elektryczny. Audytorium im. Prof. Stanisława Skoczowskiego

Ul. 26 Kwietnia 10, 71-126 Szczecin


 

➔ Otwarcie konferencji

 

➔ Referaty wprowadzające:

Bogumił Dudek, Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Transformacja energetyczna to trans-formacja wyobraźni.

Dr inż. Krzysztof Bodzek, Politechnika Śląska

Transformacja energetyczna, czyli tam i z powrotem.

 


 

17:00 – 18:00 Przejazd autobusami do Filharmonii Szczecińskiej

 


 

18:00 – 19:30 Koncert „Opowiadaj mi tak”

🖈 Filharmonia Szczecińska

Ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin

 


 

20:00 – Kolacja

🖈        Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Wydział Elektryczny. Audytorium im. Prof. Stanisława Skoczowskiego

Ul. 26 Kwietnia 10, 71-126 Szczecin


PARTNER SESJI:

9:00 – 10:30 Sesja II

prof. dr hab. Paweł Żukowski, Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Wybrane mity i fakty transformacji energetycznej

# ELEKTROPROSUMERYZM # NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA

dr inż. Marek Szrot, Energo-Complex

Osłona elektroprosumencka Energo-Complex, praktyka niezależności energetycznej

Zdzisław Konopka, ELKON

Elektrotechnologie, przemysł 4.0 i zarządzanie energią, celem i rezultatem transformacji energetycznej do elektroprosumeryzmu;

Dariusz Paluszczak, ENEL-PC

Elektrotechnika rozwiązań wyspowych.

dr hab. Cezary Biele / dr Jarosław Kowalski, Ośrodek Przetwarzania Informacji

Rola użytkowników w transformacji energetycznej


10:30 – 12:00 Sesja III

# EFEKTYWNOŚĆ ELEKTROENERGETYCZNA

Mariusz Talaga, SPIE ENERGOTEST

Jak funkcjonuje system elektroenergetyczny? Potrzeba automatyzacji pracy systemu. 

dr inż. Mateusz Szablicki, PSE Innowacje

Dostępność jako nowy wskaźnik oceny jakościowej na przykładzie wymagania Rozporządzenia MKiŚ dla układu wyprowadzenia mocy MFW

dr inż. Piotr Rzepka, Politechnika Śląska

Grid Forming Capability niezbędną funkcjonalnością systemu elektroenergetycznego przyszłości


12:00 – 12:30 Przerwa kawowa


12:30 – 14:00 Sesja IV

# MAGAZYNOWANIE ENERGII

Rafał Kozieł, SMA Solar Technology AG

Inwertery sprzężone z magazynami energii – nowe możliwości dla systemu elektroenergetycznego

Dariusz Bucholski, CEO Clean Energy Operator

Praktyczne problemy instalacyjne magazynów energii w Maroko i w Polsce.

Kamil Talar, NRG Project Sp. z o.o.

Modele przychodowe dla wielkoskalowego magazynu energii.

WB Electronics

Cyberbezpieczeństwo i infrastruktura krytyczna w dyrektywie CER w ujęciu magazynów energii.

Panel dyskusyjny

Wyzwania dot. Implementacji magazynów energii i modele przychodowe w 2024 roku


14:00 – 15:00 Obiad


15:00 – 16:30 Sesja V

# ELEKTROCIEPŁOWNICTWO

Krzysztof Konopka, ELKON

Transformacja energetyczna ciepłownictwa do elektrociepłownictwa – elektroprosumeryzm w ciepłownictwie sieciowym i w autonomicznej Przemysłowej Osłonie Kryzysowej

Wojciech Dulak, PEC Bytom

Od ciepłownictwa systemowego do wyspowego – wyzwanie czy konieczność?

dr Kamil Kwiatkowski, Euros Energy

Ciepłownia Przyszłości – praktyka ciepłownictwa wyspowego


16:30 – 18:00 Sesja VI

# ELEKTROMOBILNOŚĆ

Krzysztof Zamożny, Garo Polska

Nasze przyłącza nie są gotowe na elektromobilność – prawda czy mit? Rozwiązania techniczne umożliwiające optymalne zarzadzanie dostępną mocą.

Adam Agacki, stacjeladowania.com

Zarządzanie procesem ładowania floty firmowych samochodów elektrycznych.

Radosław Grech, Centrum Energetyki Odnawialnej

Zielona ładowarka – integracja OZE w systemach ładowania


20:00 Kolacja

12/04/2024

piątek

🖈        Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Wydział Elektryczny. Audytorium im. Prof. Stanisława Skoczowskiego

Ul. 26 Kwietnia 10, 71-126 Szczecin


9:00 – 11:00 Sesja VII

# OZE vs ATOM

Panel dyskusyjny.

Prowadzi:

Jarosław Juszkiewicz, Radio 357


11:00 – 11:30 Przerwa kawowa.


11:30 – 13:30 Sesja VIII

# SAMORZĄD W TRANSFORMACJI # SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNE

Artur J. Tyński, Kancelaria VESNA
Pozycja samorządu terytorialnego w transformacji energetycznej

Jakub Zarazik, XOOG Development
Współpraca deweloperów OZE z samorządem terytorialnym

Jakub M. Kmieć, Klastry Energii Sp. z o.o.
Droga klastra energii do ustawowego systemu wsparcia

Tomasz Drzał, Dyrektor Zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE
Transformacja energetyczna a możliwości samorządu

Maciej Gacki, Instytut Jagielloński
temat referatu podamy niebawem

Prowadzenie:
Łukasz Szeląg, rzecznik prasowy Wodociągów Zachodniopomorskich, wcześniej dziennikarz ekonomiczny 


13:30 – 14:00

Zakończenie konferencji

NEWSY

PODCASTY

Podcast Rzecz Energetyczna – odcinek 4. (transkrypcja)

W poprzednim odcinku tego podcastu odwiedziliśmy prowincję Quebec w Kanadzie, gdzie ponad pół wieku temu przeprowadzono śmiały projekt związany z budową sieci elektrowni wodnych. Dziś odwiedzamy miejsce położone o wiele bliżej, w którym narodził się pomysł Akademii Transformacji Energetycznej.

Czytaj więcej >

DR inż. KRZYSZTOF BODZEK

Główne założenia transformacji energetycznej w trybie TETIP do elektroprosumeryzmu Wytyczne i założenia KE w sprawie dojścia do neutralności klimatycznej do roku 2050.

 

Ten referat przedstawia główne założenia transformacji energetycznej. Mówi między innymi o tym, co zrobić więcej niż tylko zainstalować panele fotowoltaiczne, bo bardzo często transformacja postrzegana jest właśnie w taki sposób. 

RECENZJE

WSPARLI NAS PODCZAS PIERWSZEJ EDYCJI
AKADEMII TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

PO CO NAM
TRANSFORMACJA
ENERGETYCZNA?

01

KLIMAT

Bo powinniśmy zatrzymać zmiany klimatu.

02

IDEA

Bo zależy nam na bezpieczeństwie nergetycznym.

03

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

Bo każdy może produkować energię.

04

SIŁA ENERGETYKI ROZPROSZONEJ

Bo lepiej, gdy wiele małych źródeł niż jedno duże.

05

PRAWO

Bo prawo wymusza pewne działania.

06

FINANSE

Bo są na to środki.

GOTOWY NA TRANSFORMACJĘ ENERGETYCZNĄ?

DOŁĄCZ DO AKADEMII